Fotografering

Ändra ditt perspektiv

När du fotar så fångar du en bild framför dig. Du låter din kamera föra med sig bilden av det du ser, och låter andra ta del av det. När många först börjar fotografera så brukar de flesta bilderna fotas från personens egna höjd, det vill säga man för kameran och sökaren till sitt öga, siktar, och skjuter.

Tipset vi vill förmedla idag är att börja experimentera med ditt perspektiv och flytta kameran från ditt öga till andra nivåer, till exempel grodperspektiv, högt ovanför dig (fågelperspektiv) eller varför inte genom någonting!

Fota barn i rätt höjd

Ska du fota barn, sätt eller böj dig ner så du är i samma höjd som dem, detta ger så mycket bättre bilder jämfört med att fota hjässan på barnen.

Lämna ett svar